Aviso Legal

I dette området vil BRUKER kunne finne all informasjon relatert til de juridiske vilkårene og betingelsene som definerer forholdet mellom brukerne og oss som ansvarlige for denne nettsiden. Som bruker er det viktig at du kjenner disse vilkårene før du fortsetter navigeringen. Francisco José Valdivia. Som ansvarlig for denne nettsiden påtar du deg forpliktelsen til å behandle informasjonen til våre brukere og kunder med fulle garantier og å overholde de nasjonale og europeiske kravene som regulerer innsamling og bruk av personopplysningene til våre brukere. Dette nettstedet er derfor strengt i samsvar med RGPD (REGULATION (EU) 2016/679 on data protection) og LSSI-CE Law 34/2002, of the 11 July, on the services of the information society and electronic commerce.

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK

Disse generelle vilkårene regulerer bruken (inkludert ren tilgang) av nettsidene, medlemmer av nettstedet https://noextras.net, inkludert innholdet og tjenestene som er tilgjengelige på dem. Enhver person som går inn på nettet, https://noextras.net («Bruker») samtykker i å underkaste seg de til enhver tid gjeldende generelle betingelsene for https://noextras.net-portalen.

PERSONDATA VI INNSAMLER OG HVORDAN VI GJØR DET

Les personvernreglene

BRUKERNES FORPLIKTELSER OG FORPLIKTELSER

Brukeren er informert om, og aksepterer, at tilgang til denne nettsiden ikke på noen måte innebærer begynnelsen på et kommersielt forhold til https://noextras.net. På denne måten godtar brukeren å bruke nettstedet, dets tjenester og innhold uten å bryte gjeldende lovgivning, god tro og offentlig orden. Bruk av nettsiden til ulovlige eller skadelige formål, eller som på noen måte kan forårsake skade eller hindre den normale funksjonen til nettsiden er forbudt. Når det gjelder innholdet på denne nettsiden, er følgende forbudt: Reproduksjon, distribusjon eller modifikasjon, helt eller delvis, med mindre det er autorisert av dets legitime eiere; Eventuelle brudd på rettighetene til leverandøren eller de legitime eierne; Bruken til kommersielle eller reklameformål. Ved bruk av nettstedet, https://noextras.net, samtykker brukeren i å ikke utføre noen atferd som kan skade bildet, interesser og rettigheter til https://noextras.net eller tredjeparter eller som kan skade, deaktivere eller overbelaste portalen (angi domene) eller forhindre, på noen måte, normal bruk av nettet. Brukeren må imidlertid være klar over at sikkerhetstiltakene til datasystemer på Internett ikke er helt pålitelige og at https://noextras.net derfor ikke kan garantere fravær av virus eller andre elementer som kan forårsake endringer på datamaskinen. systemer (programvare og maskinvare) til brukeren eller i deres elektroniske dokumenter og filer deri.

SIKKERHETSTILTAK

Personopplysningene som er kommunisert av brukeren til https://noextras.net kan lagres i automatiserte databaser eller ikke, hvis eierskap utelukkende tilsvarer https://noextras.net, forutsatt alle tiltak av teknisk, organisatorisk og sikkerhet som garanterer konfidensialitet, integritet og kvalitet til informasjonen som finnes deri i samsvar med bestemmelsene i gjeldende regelverk om databeskyttelse. Kommunikasjon mellom brukere og https://noextras.net bruker en sikker kanal, og de overførte dataene er kryptert takket være https-protokoller, derfor garanterer vi de beste sikkerhetsforholdene slik at brukerens konfidensialitet er garantert.< /p>

KRAV

https://noextras.net informerer om at det finnes kravskjemaer tilgjengelig for brukere og kunder. Brukeren kan fremsette krav ved å be om kravskjemaet sitt eller ved å sende en ce-post til vår contacto  med angivelse av ditt navn og etternavn, tjenesten og/eller produktet du har kjøpt og oppgi årsakene til kravet ditt. Brukeren/kjøperen kan varsle oss om kravet, enten via e-post til: contacto, hvis de ønsker det, ved å legge ved følgende kravskjema: Tjenesten/produktet: Anskaffet på dagen: Brukerens navn: Brukerens adresse: Brukerens signatur (kun hvis den presenteres på papir): Dato: Årsak til kravet:

PLATTFORM FOR KONFLIKTLØSNING

Hvis det kan være av interesse for deg, for å sende inn dine krav kan du også bruke tvisteløsningsplattformen som tilbys av EU-kommisjonen og som er tilgjengelig på følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EIENDOMSRETTER

I kraft av bestemmelsene i artikkel 8 og 32.1, andre ledd, i åndsverkloven, reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert metoden for å gjøre dem tilgjengelige, av hele eller deler av innholdet på denne nettsiden, for kommersielle formål, i hvilket som helst medium og med noen tekniske midler, uten tillatelse fra https://noextras.net. Brukeren godtar å respektere de intellektuelle og industrielle eiendomsrettighetene som eies av https://noextras.net. Brukeren vet og aksepterer at hele nettstedet, som inneholder, men ikke begrenset til, tekst, programvare, innhold (inkludert struktur, utvalg, arrangement og presentasjon av dette), podcast, fotografier, audiovisuelt materiale og grafikk, er beskyttet av varemerker, opphavsrett og opphavsrett. andre legitime rettigheter, i samsvar med internasjonale traktater som Spania er part i og andre eiendomsrettigheter og lover i Spania. I tilfelle en bruker eller en tredjepart mener at det har vært et brudd på deres legitime immaterielle rettigheter på grunn av introduksjonen av visst innhold på nettet, må de varsle nevnte omstendighet til https://noextras.net og angi:< /p>

  for de immaterielle rettighetene og deres plassering på nettet, akkrediteringen av de angitte immaterielle rettighetene og en uttrykkelig erklæring der den interesserte parten er ansvarlig for sannheten av informasjonen gitt i meldingen

  Nettsidene https://noextras.net kan gi lenker til andre egne nettsider og innhold som eies av tredjeparter. Det eneste formålet med lenkene er å gi brukeren muligheten til å få tilgang til nevnte lenker. https://noextras.net er ikke ansvarlig i noe tilfelle for resultatene som kan utledes til brukeren ved å få tilgang til nevnte lenker. På samme måte vil brukeren på dette nettstedet finne sider, kampanjer, tilknyttede programmer som får tilgang til brukernes surfevaner for å etablere profiler. Denne informasjonen er alltid anonym og brukeren er ikke identifisert. Informasjon gitt på disse sponsede sidene eller tilknyttede lenker er underlagt personvernreglene som brukes på disse sidene og vil ikke være underlagt denne personvernreglene. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at brukere ser nøye gjennom personvernreglene for tilknyttede lenker. Brukeren som har til hensikt å etablere en teknisk lenkeenhet fra sin nettside til XXWEBXX-portalen må innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra https://noextras.net. Etableringen av lenken innebærer ikke i noe tilfelle eksistensen av relasjoner mellom https:/ /noextras.net og eieren av nettstedet der koblingen er etablert, og heller ikke aksept eller godkjenning fra https://noextras.net av innholdet eller tjenestene Amazon Affiliate Policy » Som Amazon Associate, Jeg tjener inntekt fra kvalifiserende kjøp som oppfyller gjeldende krav.»

  KOMMENTARRETNINGSLINJER

  På vår nettside og kommentarer er tillatt å berike innholdet og stille spørsmål. Kommentarer som ikke er relatert til temaet på denne nettsiden, som inkluderer ærekrenkelse, fornærmelser, fornærmelser, personlige angrep eller manglende respekt generelt overfor forfatteren eller andre medlemmer, vil ikke bli akseptert. Kommentarer som inneholder informasjon som åpenbart er villedende eller falsk, samt kommentarer som inneholder personopplysninger, som for eksempel private adresser eller telefonnumre og som bryter med vår databeskyttelsespolicy, vil også bli slettet. På samme måte vil de kommentarene som er opprettet utelukkende for reklameformål for en nettside, person eller gruppe og alt som kan anses som spam generelt bli avvist. Anonyme kommentarer er ikke tillatt, så vel som de som er laget av samme person med forskjellige kallenavn. De kommentarene som prøver å tvinge frem en debatt eller et standpunkt tatt av en annen bruker vil heller ikke bli vurdert.

  EXKLUSION AV GARANTIER OG ANSVAR

  Tilbyderen gir ingen garanti og er heller ikke ansvarlig for skader av noen art som kan være forårsaket av:

  • Mangelen på tilgjengelighet, vedlikehold og effektiv drift av nettstedet, eller dets tjenester og innhold;
  • Eksistensen av virus, ondsinnede eller skadelige programmer i innholdet;
  • < li>Ulovlig, uaktsom, uredelig bruk eller i strid med denne juridiske merknaden;
  • Mangelen på lovlighet, kvalitet, pålitelighet, nytte og tilgjengelighet av tjenestene levert av tredjeparter og gjort tilgjengelig for brukere på nettstedet .
  • Tilbyderen er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader som kan oppstå fra ulovlig eller feilaktig bruk av denne nettsiden.

  GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

  Generelt er forholdet mellom https://noextras.net og brukerne av dets telematikktjenester, som finnes på denne nettsiden, underlagt spansk lovgivning og jurisdiksjon og av domstolene.

  KONTAKT

  Hvis en bruker har spørsmål om disse juridiske betingelsene eller kommentarer om https://noextras.net-portalen, vennligst gå til vår kontakt.

  På vegne av teamet som utgjør Francisco Jose Valdivia, takker vi deg for tiden du brukte på å lese denne juridiske merknaden